Egyházmegyei lelkészértekezlet Ópáloson

Megoldások, jövőkép, útirány, helyzetelemzés. Ezek voltak azok a kulcsszavak, kulcsfogalmak, melyek meghatározták a 2019. június 4-5-én az Arad megyei Ópáloson megtartott lelkészértekezletet. A Kolozsvári Egyházmegye lelkészértekezletét Fehér Attila esperes nyitotta meg, majd Zelenák József a Brassói Egyházmegye esperese köszöntésével és áhitatával folytatódott az alkalom.

A tervek szerint a világosi Bohus kastély meglátogatása lett volna a következő mozzanata az értekezletnek, de a rossz idő és egyéb logisztikai nehézség miatt az Aradi Vörös Templom meglátogatása tette emlékezetessé az együttlétet. A még mindig felújítás alatt levő templom szépen felújított belsejét csodálhattuk meg, egy rövid ismertetőt hallgathattunk meg Jakab István lelkésztől. Ezután visszatérve Ópálosra meglátogattuk a Balla Géza Borászatot, majd a már említett kérdések felvetése szabott irányt az értekezletnek. Az értekezleten részt vettek a szlovák egyházmegye lelkészei is, esperesükkel egyetemben. Jó volt meghallgatni az ő tapasztalataikat, sikereiket és küzdelmeiket a megmaradásért. A lelkészi kar beszámolt a gyülekezetben folytatott tevékenységekről, akadályokról és eredményekről, kudarcokról és félelmekről egyaránt. Megoldások, jövőkép, útirány és helyzetelemzés a legsürgetőbb fogalmak kérdések, melyekre válaszolnunk kell. Meghitt beszélgetésekben folytatódott a témakörök megvitatása. Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Fehér Attila esperes-főtanácsos kihangsúlyoztak az ifjúságra való odafigyelést, és a fiatal generáció megszólítását, annak ellenére, hogy egyre nagyobb a távolság ebben a rohanó világban, egyre nehezebb az egyháznak megszólítani a fiatalságot. Ezenfelül a gyülekezeti alkalmak, istentiszteleti alkalmak közös megszervezésére buzdítottak. A minőség és hitelesség, valamint a lelkipásztor személyes kapcsolata Istennel az, ami nélkülözhetetlen a továbblépésben és megoldás megtalálásában. Jakab István aradi lelkész áhítatával folytatódott az értekezlet második napja, majd Koszta István a Brassói Egyházmegye alesperese mutatta be a Középpont IV. Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó idei programját, amit Tusnádfürdőn szerveznek meg. Ezután Fehér Attila a Kolozsvári egyházmegye esperese mutatta be Az Egyházmegyei Konfirmandus Tábort, melynek megrendezésére Zselyken kerül sor 2019. augusztus 1-18 közt. Az ifjúság megszólítása, megtartása és hitben való nevelése egy rohanó, és változó világban egyike a legnagyobb kihívásnak. Tervekkel, megoldási lehetőségekkel, megerősödött célratekintő jövőképpel, hitben és szeretetben megerősödve tértünk vissza gyülekezeteinkbe.

Horváth Csaba