XVII. Barcasági Evangélikus Gyülekezetek Kórustalálkozója Sepsiszentgyörgyön – Fotóriport

A hagyományhoz híven Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban idén is  megszervezték  a XVII. Barcasági Evangélikus Gyülekezetek Kórustalálkozóját.Az esemény kezdetén Zelenák József esperes tartott áhítatot a Lk 24,18 alapján. Azegyházi előjáró igehirdetésében többek közt elmondta: „Jézus Krisztus ma is él. Semmi okunktehát a csüggedésre, de minden okunk megvan az örömre, reménységre és hálára. Mert nem egyhalott Megváltóra emlékezünk, hanem élő Urunkat követjük, neki szolgálunk, őt magasztaljuk.Ilyenkor, húsvét után, a levegő tele van kifogyhatatlan virágillattal, amelyet a tavaszi megújulásont magából. A húsvét utáni napok a feltámadás jó illatát ontják magukból, képtelenség velükbetelni. Megszívjuk magunkat a húsvét hajnali örömhírrel, ami a világ médiájának kétezer évevezető jó híre, hogy tartalékoljuk ezt az ünnepi pillanatot az ínségesebb időkre. Húsvét után agyülekezet sokáig lelkendezhet, semmi nem szegi kedvét, reménységünk erős, a haláltól nemfélünk, Jézus csodálatosan lép hozzánk, kezét és oldalát megmutatva, csak annyit mond: Értetektettem. Élek, és ti is élni fogtok. Ebben a kimondhatatlan örömben vehetünk részt ez évben – egyév szünet után – újra itt Sepsiszentgyörgyön a XVIII. BEVGY kórustalálkozóján. Örömünk, maénekben kerül kifejezésre, abban a tudatban, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Szóljona dal, szálljon az ének a mindenség Urához.”Az áhítatot követően fellépett a sepsiszentgyörgyi Kantate gyermekkórus és a JubilateDeo felnőttkórus, az apácai, a barcaújfalusi, a brassói és a négyfalusi Polifónia Kórus, illetve aSzemerjai Református Gyülekezet kórusa. Az esemény ünnepi ebéddel zárult.
Köszönjük a kórusoknak a részt vételt, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának a támogatást!

A fotókat köszönjük Solymosi Incze Enikőnek.